Zoek

Privacy

Bakkerij Geurten, gevestigd aan de Sibberkerstraat 65, 6301 AV Valkenburg aan de Geul, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Bakkerij Geurten

Sibberkerkstraat 65

6301 AV Valkenburg aan de Geul

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bakkerij Geurten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • -Voor- en achternaam
 • -Geslacht
 • -Geboortedatum
 • -(Zakelijke) adresgegevens
 • -Telefoonnummer
 • -E-mailadres
 • -IP-adres
 • -Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • -Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • -Internetbrowser en apparaat type
 • -Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website/webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers/webshopbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 043-6013513, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bakkerij Geurten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • -Het afhandelen van uw betaling
 • -Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • -U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • -U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • -U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • -Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • -Bakkerij Geurten analyseert uw gedrag op de website/webshop om daarmee de website/webshop te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bakkerij Geurten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Bakkerij Geurten) tussen zit. Bakkerij Geurten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Googel Analytics.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bakkerij Geurten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • -Persoonsgegevens - tot 1 jaar na beëindiging overeenkomst
 • -Personalia - tot 1 jaar na beëindiging overeenkomst
 • -Zakelijke adresgegevens – tot 7 jaar na beëindiging overeenkomst ipv fiscale bewaarplicht
 • -Telefoonnummer – tot 7 jaar na beëindiging overeenkomst ipv fiscale bewaarplicht
 • -E-mail adres – tot 1 jaar na beëindiging overeenkomst 
 • -IP Adres – tot 1 jaar na beëindiging overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden

Bakkerij Geurten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bakkerij Geurten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/webshop wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website/webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website/webshop naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Bakkerij Geurten. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bakkerij Geurten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bakkerij Geurten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bakkerij Geurten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Bakkerij Geurten.